Възможности за професионална квалификация и ключови компетентности ще предостави Агенцията по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) обяви началото на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности на безработни лица, които ще се реализират от Държавното предприятие „Българо-германски център“ за професионално обучение (ДП БГЦПО) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ). Това съобщиха от пресцентъра на институцията.
Регистрираните безработни във всички бюра по труда в страната могат да се включат в обученията на ДП БГЦПО, които се провеждат в четирите учебни бази в Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Смолян. Повечето обучения предлагат пакет от курсове за професия и подходящи за нея ключови компетентности и умения, а някои включват и професионално ориентиране на безработните лица за бъдещата им трудова реализация, посочват от АЗ.
За обучения в ЦРЧРРИ могат да кандидатстват безработни, регистрирани в бюрата по труда в София. Центърът в Кремиковци прилага високоефективни методи на обучение, включително и интерактивни. По част от обученията практиката се провежда в реална работна среда, което подпомага придобиването на производствен опит и увеличава шансовете за намиране на работа, информират от АЗ.
Обучението на лицата в двата центъра се заплаща със средства от държавния бюджет. Участниците в обученията се стимулират и чрез предоставянето на средства за стипендии в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден. На обучаващите се в ДП БГЦПО от други населени места се поемат разходите за осигурено в клоновете общежитие, както и за транспорт един път месечно за отиване и връщане от постоянното им местоживеене. На курсистите в ЦРЧРРИ се осигурява безплатен ежедневен транспорт от София до обучителния център в Кремиковци, посочват още от агенцията.
През предходните две години придобилите в двата центъра професионална квалификация или ключови компетентности са близо 1/5 от общо обучените над 28 700 безработни лица. Оnline анкета на АЗ сочи, че 96% от обучаващите се в ДП БГЦПО и ЦРЧРРИ считат, че новите знания и умения ще им помогнат да започнат работа, посочват още от АЗ.
За участие в обучението безработните трябва да подадат заявление по електронен път или на място в бюрото по труда, в което са регистрирани. Графикът на планираните за 2023 г. обучения на  ДП БГЦПО и на ЦРЧРРИ са достъпни тук и тук
При отчета на дейността на служебното правителство вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров отбеляза намаляването на безработицата под 4,5%. Със съдействието на други институции полагаме систематични усилия за търсенето на резерва от неактивни лица на пазара на труда, които да бъдат включени в заетост, коментира тогава той.
Source: bta

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *