Президентът на Черна Гора предлага на парламентарните партии да подпишат платформа за интеграция в ЕС

Президентът на Черна гора Яков Милатович представи днес на пресконференция платформа за интеграция на страната в Европейския съюз (ЕС), съобщават черногорските медии.
“Като потвърждаваме нагласата за по-нататъшното развитие на гражданска, демократична и икономически успешна Черна гора, като зачитаме европейските ценности (…) като водещи принципи на политическата ангажираност, като подкрепяме решенията и действията, които водят до ускорено членство на Черна гора в ЕС без по-нататъшно забавяне, ние изразяваме нашия ангажимент към общите принципи на бъдещите институционални и политически действия, които се отнасят до синхронизирането на законодателната дейност с Конституцията на Черна гора и правната рамка на ЕС, при активни консултации и участие на обществеността,” се посочва в документа. 
Платформата засяга започването на парламентарен диалог за избор на висши съдебни и прокурорски длъжности, както и борба с корупцията и организираната престъпност. И още: реформа на изборното законодателство и процес; устойчиво икономическо развитие чрез прилагане на структурни реформи, подобряване на транспортната, цифровата и здравно-социална инфраструктура и привличане на надеждни инвестиции, за да се повиши стандартът на живот на гражданите. Ефективна публична администрация чрез прилагане на процеса на деполитизация и насърчаване на участието на компетентните в управлението на страната. Подобряване на средата за работа на гражданския сектор и медиите, което включва свобода на изразяване и готовност на властите за открит, прозрачен и регулярен диалог с гражданските организации.
Укрепване на капацитета на институциите за привличане на средства от фондовете на ЕС и последващото им усвояване, както и участие на университетите в образователни програми на ЕС, предвижда още документът, който ще бъде предложен от президента на Черна гора на парламентарно представените партии.
Във външната политика той предлага “пълно съответствие с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, както и участие в инициативи на ЕС, свързани с насърчаването на мира и сигурността на глобално ниво”.
Инициативата предвижда и укрепване на ролята на Черна гора в региона,  участие в регионалната икономическа интеграция чрез Общия регионален пазар (Берлински процес) и други инициативи за приобщаващо сътрудничество в рамките на Западните Балкани, съобразено със стандартите на ЕС.
Подписалите платформата, според президента, ще насърчат политическата стабилност, консенсуса около общите ценности и готовността за съвместни действия с  цел ускоряване на европейския път на Черна гора.
Първото редовно заседание от есенната сесия на парламента на Черна гора трябваше да е именно днес, но все още не е избран председател на институцията, което възпрепятства нейната работа. 
Source: bta

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *