Над 2000 домакинства отговарят на условията за финансиране на фотоволтаични системи по Националния план за възстановяване и устойчивост

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова представи пилотната за България схема за подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата, която е сред предвидените мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост в компонент „Нисковъглеродна икономика“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. По време на конференцията „Енергийна ефективност на жилищата – възможности и реалности за българските домакинства“, организирана от Българската национална асоциация „Активни потребители“, енергийният заместник-министър посочи, че първата покана по процедурата бе обявена през месец май 2023 г. и до края на срока за кандидатстване 10 ноември т.г. събра 2001 заявки от домакинства, отговарящи на конкретните условия.
Размерът на инвестицията по поканата е общо 80 млн. лв. по два компонента – закупуване на слънчеви инсталации за битово-горещо водоснабдяване – до 100 процента от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв., и за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp (киловат-пик), включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70 на сто от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.
БТА уточнява, че за да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата. В него е необходимо да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
През периода за подаване на предложенията кандидатите имаха възможност да задават въпроси чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСМ-ИСУН 2020). Експерти на министерството отговориха на близо 360 запитвания, свързани с технологията на кандидатстване. За оценка на постъпилите предложения е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, стана ясно от думите на зам.-министър Петрова. Предстои да бъде обявена и втора процедура по същата схема, допълни тя.
В НПВУ е предвидена инвестиция за използване на термопомпи, чрез които да се оползотворява по-ефективно геотермалната енергия. По т.нар. Норвежка програма вече са финансирани 6 такива проекта в страната с много добри резултати, каза още зам.-министърът.
Темата за енергийната ефективност, която винаги трябва да стои на първо място, е залегнала като много важен акцент в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., коментира зам.-министър Петрова, цитирана от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Работният вариант на документа в момента е предложен за активно обсъждане от всички заинтересовани страни. В него като специален фокус са посочени мерките за декарбонизация, демократизация и децентрализация на дейностите в отрасъла, които засягат непосредствено и домакинствата. С последните промени в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници особено внимание е обърнато на т.нар. активни потребители и клиенти, които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват енергия, включително и от ВЕИ, но и да бъдат участници на пазара. Активно се работи не само върху трансформацията на производството, но и на потреблението, особено след приемане на законовите формулировки за енергийна бедност и за уязвими потребители, подчерта зам.-министър Петрова.
Изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов представи проекта „КЛЕАР-ЕКС“ (CLEAR-X), който обобщава факти и анализи за подкрепата за енергийната ефективност на домакинствата в 9 държави, предимно от Източна Европа. Сред мерките за насърчаване са първата българска кампания за колективни покупки, създаване на калкулатор за енергийна ефективност на домашните уреди, инвестиционен калкулатор и др. 
В дискусията участва и председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, която подчерта, че чрез синергия между институциите и неправителствения сектор добрите практики могат успешно да залегнат в различни национални програми, се посочва още в съобщението.
Source: bta

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *